Archive | March, 2013

คาสิโนทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปหรือ?

คาสิโน กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีให้พูดถึงกันมาหลายต่อหลายยุคสมัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนในทางที่ไม่คอยดี แทบจะทุกๆสมัยมักพูดถึงคาสิโนว่าทำให้สังคมดูไม่ดีลง ทำให้สังคมแปรเปลี่ยนไปในด้านลบต่างๆ เช่น ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลง ทำให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ในประเทศที่มีการเปิดกิจการคาสิโนแบบเสรีจึงมีสภาพสังคมที่เปลี่ยนจากเดิมไปมาก แต่หากเราคิดให้ลึกลงไปเรากลับจะพบว่าตัวบุคคล หรือมนุษย์เราเองต่างหากที่ทำให้สังคมแปรเปลี่ยนไปเองเรื่อยๆ

Read the full story

Posted in ทริกคาสิโนComments Off on คาสิโนทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปหรือ?